• วันที่: 23 December 2014

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

กิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ร่วมกับ ศูนย์ฝึกปฏิบัติโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จัดกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จ.สระบุรี
TRS 99.5 สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม ได้ร่วมมือกับ ศูนย์ฝึกปฏิบัติโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ในเครือบริษัท เอสซีจีสกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ โดยเป็นการเพิ่มทักษะด้านเทคนิคการคาดการณ์ล่วงหน้า เทคนิคการควบคุมรถอย่างถูกวิธีจากการจำลองสถานการณ์ ฉุกเฉินต่างๆ ภายใต้หลักสูตรมาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกา (Smith System) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จังหวัดสระบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.943148105713018.1073741949.147501151944388&type=3