• วันที่: 02 April 2015

บรรยากาศกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2558