• วันที่: 15 May 2015

กิจกรรม แท็กซี่ไทย “ด้วยใจ” แบ่งปัน กวาด เก็บ โกย" เก็บ กวาด โกย ถนนข้าวสาร "

โครงการ “แท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์” ของทางสถานีฯ จัดกิจกรรม แท็กซี่ไทย “ด้วยใจ” แบ่งปัน กวาด เก็บ โกย รณรงค์ร่วมกับชุมชนและนักท่องเที่ยว ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณย่านถนนข้าวสาร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ บริเวณถนนข้าวสาร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของสถานีฯ