• วันที่: 11 July 2016

จิตอาสา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ทำกิจกรรม


จิตอาสา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ลงพื้นที่ทำกิจกรรม"สร้างบ้านหอย เขี่ยไข่ปู ทำบ้านปลา" สานต่อกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เพื่อสนองต่อแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี