• วันที่: 26 September 2016

TRS995เครือข่ายจราจรอุ่นใจขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้าปี4

TRS995เครือข่ายจราจรอุ่นใจขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้าปี4

โครงการ TRS 99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า ปี 4 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ(รามคำแหง)


กิจกรรมในมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน ผู้อบรมจะได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีประกอบไปด้วย การเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่ มารยาทในการขับขี่การขับรถในสถานการณ์ต่างๆ สถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรกฎจราจร รวมถึงการทดสอบการทำงานของระบบถุงลมนิรภัย

ส่วนในภาคปฏิบัติ จะได้รับความรู้ในเรื่องของการตรวจสอบรถก่อนการเดินท่านั่งที่ถูกวิธี การทดสอบการเบรคบนถนนลื่น และการทดสอบ การทำงานของเบรค abs อีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการ TRS99.5 เครือข่ายจราจรอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัยกับฮอนด้า จะเปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมอบรม ระหว่างเดือนกรฏาคม – ตุลาคม 2559 โดยในเดือนตุลาคมนี้ จะเปิดอบรมในวันที่8 ตุลาคม 2559 จำนวน 35 คน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามระเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่าน TRS 1255 Contac Center ได้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง