Tweets by @fm995radio
  • slider1-bg
  • slider1-bg
  • slider1-bg
  • ข่าวสาร TRS

TRS NETWORK ข่าวจราจร/สังคม
TRS NEWS ข่าวทั่วไป
TRS CSR ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ผู้ดำเนินรายการ

รายงานและบริการด้านการจราจรหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพื่อช่วยลดปัญหาด้านการจราจร ตลอดจนการบริการสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตประจำวัน บนความร่วมมือขององค์กรภาคีร่วมต่างๆ
DJ พจน์ โพธิ์ศรี
เสาร์21.30 - 24.00 น.
รอบรู้เรื่องรถ

  • ปฏิทินกิจกรรม

  • รายงานสดผ่าน Facebook

  • ตรวจสอบการจราจรได้ที่นี่