• รับฟังรับชมสดๆ..ที่นี่จ้า

รายงานพร้อมทั้งวิเคราะห์ข่าว เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ข้อมูลข่าวสารในแต่ละวัน
DJ สายพิณ ผาสุพงษ์