จิตอาสาร่วมพัฒนาความสะอาดริมคลอง เขตบางกอกน้อย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

โดยวันนี้(12 ก.ค.61) ที่ วัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย เมื่อเวลา 08.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนแถวจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.61 โดยมีหน่วยงานในพระองค์ หน่วยราชการ และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาทำความสะอาดคลอง วัดดุสิตาราม จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงชุมชนวัดดุสิตาราม ความกว้างประมาณ 5-6 เมตร ความยาวประมาณ 400 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืชเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการระบายน้ํา ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง

ด้านนาย ศักดิ์คง พูลสวัสดิ์ หนึ่งในประชาชนจิตอาสากล่าวความรู้สึกว่า วันนี้เข้ามาร่วมทำความดีกับเขตบางกอกน้อยซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจมาก และดีใจที่เป็นหนึ่งในการทำความดีร่วมกับผู้อื่น โดยในวันนี้ตนได้มาร่วมทำกิจกรรม ลอกคลองตัดแต่งกิ่งไม้และเก็บขยะในพื้นที่ พร้อมกันนี้ยังอยากขอเชิญชวนประชาชนได้มาร่วมทำความดีเพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประเทศของเราจะได้น่าอยู่

นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ ยังได้เปิดรับสมัครจิตอาสาทั่วไป ระหว่างวันที่ 12– 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1510 , 1511 และ หมายเลข 02-2832-745, 02-2832-013 ระหว่างเวลา 08.00 -16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ