กทม.คุมเข้มกวดขันรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้า

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจจุดกวดขันจับ-ปรับรถขับหรือจอดบนทางเท้าบริเวณ ด้านหน้าอุทยานเบญจสิริและถนนสีลม ว่า กทม.จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 50 เขต ตั้งจุด จับ-ปรับ บริเวณทางเท้า เบื้องต้นเริ่มดำเนินการ 115 จุดที่พบว่ามีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนกระทำความผิดมากที่สุด เช่น ห้วยขวาง จตุจักร พระราม 4 โดยดำเนินการปรับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ห้ามมิให้รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าโดยเด็ดขาด ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณี และพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท โดยในทุกวันสำนักงานเขตจะต้องรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น Line ก่อนเวลา 16:00 น. ขณะเดียวกันได้ตั้งเป้าใน 1 เดือนหลังจากนี้ จะมีผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดน้อยลง และหวังว่าการดำเนินการอย่างเคร่งครัดนี้จะทำให้เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายมากขึ้น และหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่นๆให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้ใช้ทางเท้าพบการกระทำฝ่าฝืนนำรถขึ้นมาจอดหรือขับขี่บนทางเท้าขอให้แจ้งกรุงเทพมหานครได้ตามช่องทางไลน์ @ebn6703w Email : citlaw_bma@hotmail.com Facebook : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร สายด่วนสำนักเทศกิจTel.02-465-6644 หรือไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลป์ยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 และ ที่ฝ่ายเทศกิจ ทั้ง 50 สำนักงานเขต