วันนี้ (10 ก.ค.2561) ณ สนามกีฬารามอินทรา นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ"ทำความสะอาดคลองกะเฉดและพื้นที่เขตบางเขน โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตสายไหม ฉก.904 พล.1รอ. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่กว่า 580 คนเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งในวันนี้จะมีการดำเนินการทำความสะอาดคลองกะเฉดจากถนนเทพรักษ์ถึงถนนรามอินทรา ระยะทางรวม 3,920 เมตร จัดเก็บขยะ ผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนริมคลอง

ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2661 ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นเดือนที่สำคัญที่คนไทยทั่วประเทศมอบรับเพื่อจะทำกิจกรรมดีๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน สำนักงานเขตบางเขนจึงได้ดำเนินการโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและจากการที่สำนักงานเขตบางเขนมีคูคลองอยู่มาก ครั้งนี้จะร่วมกันรักษาคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลประกอบด้วย คลองแยกคลองหนองบัวมน คลองกะเฉด คลองลำไผ่ คลองหนองกง และคลองลำราง โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ สำนักงานเขตบางเขน และหน่วยงานด้านความมั่นคง เนื่องจากพื้นที่กทม.เหนือเวลาฝนตกการระบายน้ำก็จะไม่ทัน เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเปิดทางน้ำไหล เพื่อเร่งการระบายน้ำ ปัญหาน้ำท่วมขังก็จะได้รับการเยียวยาและแก้ไขที่ถูกวิธีอันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชุมชนผ่านกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ด้วย