จิตอาสา พัฒนาคลองลำไผ่ เขตบางเขน ตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สำนักงานเขตบางเขน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดคลองลำไผ่ พื้นที่ 13,600 ตารางเมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลอง โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ทหารกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.904 พล.1 รอ. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เจ้าหน้าที่กองการบินตำรวจ และประชาชนจิตอาสา จำนวน 620 คน เข้าร่วมกิจกรรม


จิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "ร่วมพัฒนาคูคลองนา เขตประเวศ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ที่ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดคลองนา จากคลองหนองบอน ถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 ความกว้าง 10 - 18 เมตร ความยาว 1,000 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลองต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารเขต ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางนา ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเขตประเวศ สัสดีเขตประเวศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะกล่ำ ผู้แทนโรงพยาบาลสิรินธร ผู้แทนผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 57 เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำ กศน.เขตประเวศ เจ้าหน้าที่เขตประเวศ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตประเวศ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เขต รวมจำนวน 500 คน ร่วมกิจกรรม