สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ พัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยวันนี้ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปล่อยจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดคลองอาจารย์พรจากคลองต้นตาล ถึงคลองปากน้ำ ความกว้าง 6-12 เมตร ความยาว 2,550 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลองต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารเขต ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเขตประเวศ สัสดีเขตประเวศ ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้แทนโรงพยาบาลสิรินธร ผู้แทนผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 57 เจ้าหน้าที่เขต เจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำ กศน.เขตประเวศ เจ้าหน้าที่เขตประเวศ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตประเวศ อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตประเวศ ชุมชนคลองปักหลัก และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เขต รวมจำนวน 800 คน ร่วมกิจกรรม