สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2 เขตจตุจักร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว และเงินสงเคราะห์ในการศพ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยบริเวณ ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2 เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิต ต่อไป

สำหรับ พื้นที่เกิดเหตุอยู่บริเวณซอยพหลโยธิน 24 แยก 2 เขตจตุจักร ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.20 น. ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน 2 ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ ปลูกติดต่อกัน 6 หลัง ประกอบกับซอยคับแคบเข้าออกทางเดียว รถดับเพลิงเข้าดับไฟด้วยความลำบาก และขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงทำให้เป็นอุปสรรคในการดับไฟ เพลิงลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ได้แก่ นางสาวพนิดา โชคอวยพรชัย ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ช่วงที่เกิดเหตุนอนอยู่ในบ้านคนเดียว ในการนี้ องคมนตรี ได้มอบเงินสงเคราะห์ในการศพให้แก่ญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิต ด้วย จากนั้น องคมนตรี ได้เดินทางไปดูบริเวณที่เกิดเหตุกับให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ และพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย โดยสำนักงานเขตจตุจักร ได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบอัคคีภัย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับประชาชนให้ได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้