วันนี้(12 ก.ค.61) ที่ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กล่าวถึงกรณีการขอสัญชาติให้กับเยาวชนในทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่บางคนมีสถานะไร้สัญชาติ ว่า การให้สัญชาติไทยเป็นอำนาจหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทย ส่วนดย.เป็นหนึ่งในคณะทำงานในเรื่องนี้ ซึ่งหลักเกณฑ์การขอสัญชาติ เบื้องต้นจะต้องเป็นบุคคลที่ เกิดและอาศัยในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 10 ปี และพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองในสถานสงเคราะห์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะต้องเป็นผู้ยื่นให้กับเด็ก ซึ่งในกรณีดังกล่าว เบื้องต้น พบว่ามีเด็กจำนวน 3 คน อายุ 13 14 และ16 ปี เป็นบุคคลไร้สัญชาติ เนื่องจากพ่อแม่เป็นชนกลุ่มน้อยชาวไทยใหญ่ ที่อาศัยอยู่ที่ อ.แม่สาย จ. เชียงราย และพบว่าหนึ่งในจำนวนนี้อาศัยอยู่ในคริสจักแต่ไม่ทราบว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์กับทางกับ ดย. หรือไม่ โดยขณะนี้ตนได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.เชียงราย ลงไปในพื้นที่เพื่อหาข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้เด็กออกจากโรงพยาบาลก่อน ซึ่งตามกระบวนการในการขอสัญชาติหากเด็กมีเลข 13 หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ถือว่าอยู่ในกระบวนการที่ขึ้นทะเบียนไว้ คงจะดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ยืนยันว่ากระบวนการขอสัญชาติ เด็กเหล่านี้ไม่มีอภิสิทธิเหนือผู้ขอสัญชาติรายอื่น จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย และคงไม่ได้มีการไปเร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่