นายสุรชัยเลี้ยง บุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 เป็นประธาน มอบโล่เกียรติคุณและมอบรางวัลในโครงการ"เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวีดีโอ" สืบเนื่องจากเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน และได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในด้านการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ การให้ความสำคัญกับการให้ทางรถฉุกเฉิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก ให้กับสังคม ได้ให้ความสำคัญ เรื่องดังกล่าว จนประสบความสำเร็จ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน จนสำเร็จลุล่วงตามแผนที่ได้กำหนดไว้ และได้รับการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดี...
เหตุการณ์แก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พ.ศ. 2533 เป็นอุบัติเหตุแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในคืนวันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2533 มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก นับเป็นข่าวอุบัติเหตุที่ครึกโครมที่สุดในสมัยนั้น
ขบวนการ ปราบปรามการโกงน้ำหนักรถบรรทุกด้วยเครื่องปรับตาชั่งแบบรีโมทคอนโทรล
1 ต.ค.รถตู้ กทม.หยุดวิ่ง 1,800 คัน
ประชาชนเข้าร่วมงานวันมหิดล 24 กันยายน 2561 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้