รัฐบาลขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น.
จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดคลองอาจารย์พร เขตประเวศ
จิตอาสา พัฒนาคู คลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองคาง เขตคลองเตย
ปชช.เนื่องแน่น วันแรก (12 ก.ค.) เปิดลงทะเบียนสมัครจิตอาสา " โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ"
จิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "ร่วม พัฒนาคลองลำไผ่ เขตบางเขน และ พัฒนาคูคลองนา เขตประเวศ