วันนี้ (21 กันยายน 2561) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award 2016 และ 2017 แก่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวงณห้องวิภาวดีบอลรูมโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”
คณะบุคคลภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
คณะบุคคล หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุอย่างต่อเนื่อง ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี