สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดเลย
วธ.เตรียมรื้อย้ายนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กลางเดือนมกราคม 2561
ประชาชน ทยอยเข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการงานพระราชพิธีฯอย่างต่อเนื่อง ยอดเข้าชมวานนี้ จำนวน 44,469 คน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง
ประชาชนทยอยเข้าชมพระเมรุมาศ และชมนิทรรศการงานพระราชพิธีฯอย่างต่อเนื่อง โดยยอดชมวานนี้จำนวน 41,188 คน