คุณพิชัย นวลประดิษฐ์ ขับรถแท็กซี่ สีเขียว-เหลือง ทะเบียน มฎ-5909 กทม.แจ้งผ่านทาง TRS 1255 เก็บซองใส่เอกสารสีน้ำตาล ภายในซองมีเอกสารสำคัญหลายอย่าง